Tag Archives: có ý nghĩa gì

Kết quả HIV dương tính có ý nghĩa gì?

Kết quả HIV dương tính có ý nghĩa gì

Kết quả HIV dương tính có ý nghĩa gì? Kết quả HIV dương tính có ý nghĩa gì (Positive) nghĩa là bạn đã bị nhiễm HIV. Trường hợp kết quả dương tính đúng với thực tế người bệnh đã nhiễm HIV gọi là dương tính thật sự. Một số trường hợp kết quả dương tính […]

Call Now ButtonTư Vấn Miễn Phí