Tag Archives: kết quả chính xác

Thời điểm nào xét nghiệm HIV cho kết quả chính xác

Thời điểm nào xét nghiệm HIV cho kết quả chính xác

Thời điểm nào xét nghiệm HIV cho kết quả chính xác Thời điểm nào xét nghiệm HIV cho kết quả chính xác: Giai đoạn đầu sau khi phơi nhiễm HIV thì xét nghiệm HIV có thể cho kết quả âm tính giả, do có thể đó là thời gian “cửa sổ” trong xét nghiệm HIV. […]

Call Now ButtonTư Vấn Miễn Phí