Tag Archives: ở Việt Nam

Thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV ở Việt Nam tại nhà người dân!

Thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV ở Việt Nam tại nhà người dân

Tư vấn xét nghiệm HIV là một quá trình đối thoại và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa người tư vấn và đối tượng tư vấn nhằm tạo điều kiện giúp cho đối tượng được tư vấn nâng cao hiểu biết và động viên họ thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV cho gia đình và cộng đồng.

Call Now ButtonTư Vấn Miễn Phí