Hiểu được những tâm tư và nguyện vọng của người bệnh mang tâm lý mình có bị HIV và nguy cơ như thế nào . TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM NHANH thành lập CÔNG ĐỒNG TƯ VẤN nhằm chung tay với xã hội góp phần đánh lui căn bệnh THẾ KỶ, giúp cho XÃ HỘI ngày càng tốt đẹp hơn. Hành Động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao biết bao!

Tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng phải bảo đảm tính bí mật về thông tin của người được xét nghiệm HIV. Tất cả người được xét nghiệm HIV tại cộng đồng phải được cung cấp thông tin trước xét nghiệm HIV, các bước thực hiện và kỹ thuật thực hiện xét nghiệm, ý nghĩa kết quả xét nghiệm, các tình huống có thể gây sai lệch kết quả xét nghiệm trước khi sử dụng sinh phẩm xét nghiệm.

Việc xét nghiệm HIV tại cộng đồng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người được xét nghiệm HIV.Không trả kết quả xét nghiệm HIV tại cộng đồng bằng giấy cho người được xét nghiệm, trừ trường hợp xét nghiệm HIV do nhân viên xét nghiệm HIV thực hiện.

Khi thực hiện xét nghiệm tại cộng đồng, chỉ sử dụng loại sinh phẩm xét nghiệm HIV có kỹ thuật đơn giản, dễ sử dụng và được phép lưu hành tại Việt Nam.

Nhân viên thông báo tình trạng nhiễm HIV cho bạn tình, bạn chích chung của người nhiễm HIV phải được sự đồng ý của người nhiễm HIV bằng văn bản.

Bên cạnh đó, bảo đảm tính sẵn có và kết nối dịch vụ tư vấn trước và sau khi thực hiện xét nghiệm HIV cho loại hình tự xét nghiệm HIV. Bảo đảm hỗ trợ kết nối xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV cho các khách hàng có kết quả phản ứng. Bảo đảm kết nối chăm sóc điều trị ARV cho người có kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính.

Địa điểm thực hiện tư vấn xét nghiệm tại cộng đồng: tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể để lựa chọn địa điểm thực hiện xét nghiệm HIV lưu động, địa điểm thực hiện tư vấn xét nghiệm cần bảo đảm riêng riêng tư, đủ ánh sáng, không bị tác động bởi các yếu tố thời tiết…